X
T: 0513-528759
In samenwerking met VOB
Menu

Biblio Monitor, dé partner van elke bibliotheek

Biblio Monitor is een software programma, ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk en sinds enkele jaren een betrouwbare partner op het gebied van kwaliteits- en organisatieontwikkeling voor bibliotheken in Nederland. Met gebruik van het programma ordent u op eenvoudige wijze regionaal en lokaal beleid en heeft u overal toegang tot relevante documenten, recente beleidsstukken en de meest actuele certificeringseisen. Met Biblio Monitor zet u doelgericht en efficiënt de PDCA-cyclus in voor uw verbetertrajecten en borgt u de sterke elementen van uw organisatie. Zo houdt u eenvoudig grip op de kwaliteitsontwikkeling van uw bibliotheek en werkt u doelgericht samen met de SCOB, aangesloten serviceorganisaties en andere bibliotheken.

Meerjarenplan, jaarplan en jaarverslag

In Biblio Monitor maakt u eenvoudig jaarplannen vanuit een meerjarenbeleid. Middels het doorlopen van de actiepunten uit de verbeter- en borgingstrajecten uit het jaarplan wordt automatisch het jaarverslag gevormd. Hierdoor ontstaat een directe lijn tussen het meerjarenplan, jaarplan en het uiteindelijke jaarverslag, waarbij beleidsmatige beslissingen worden vertaald naar het handelen in de dagelijkse praktijk. Daarbij kunt u voor verschillende vergaderingen een tussentijdse rapportage tonen, die wordt aangevuld door een handige visuele planning. Hiermee verkrijgt u inzage in drukverdeling, voortgang en overzicht van uw jaardoelen en verbetertrajecten. Met Biblio Monitor bepaalt u zodoende doeltreffend de koers van uw bibliotheek.

Sterk in alle fases van de PDCA-cyclus

Een belangrijk aspect van uw kwaliteitshandhaving (en tevens gewenst vanuit het VOB) is het werken met de PDCA-cyclus. Dit is een zeer krachtig instrument, die tevens volledig is geïntegreerd in de werkwijze van Biblio Monitor. Biblio Monitor verzorgt de monitoring van uw trajecten vanaf de planning, via de uitvoering en de evaluatie, naar de borging. Alle trajecten worden SMART geformuleerd, hierdoor worden uw plannen concreet en haalbaar. Door het uitzetten van (delen van) de trajecten creëert u tevens draagkracht bij uw medewerkers terwijl u te allen tijden inzage houdt op de voortgang. 

0
AANGESLOTEN BIBLIOTHEKEN
0
ACTIEVE GEBRUIKERS

Beleidsstukken certificering

Als beleidsmaker van de bibliotheek wordt u door middel van audits regelmatig getoetst op de kwaliteit, continuïteit en toekomstbestendigheid van uw organisatie. De certificeringsnorm waar de openbare bibliotheken in Nederland aan moeten voldoen, worden bepaald aan de hand van een kwaliteitskader die vanuit de Vereniging Openbare Bibliotheken en de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken is ontwikkeld. In samenwerking met deze landelijke organisaties zijn de meest recente beleidsstukken en certificeringsnormen voor uw bibliotheek inzichtelijk gemaakt in Certificering Monitor. Alle documenten die u in deze omgeving treft worden uniform en centraal aangestuurd vanuit de SCOB. Met Certificering Monitor krijgt u automatisch toegang tot deze actuele informatie en staat het u vrij om dit beleid en aangeformuleerd kwaliteitskader in te zetten voor de beleidsvorming van uw bibliotheek. 

Eenvoudig toegang voor uw medewerkers

Onze programma’s zijn web-based en zodoende vanaf elke locatie te benaderen. Of u nu werkt met een PC, laptop, tablet of telefoon, u heeft altijd toegang tot de Biblio Monitor omgeving. U heeft hiervoor wel een actieve internetverbinding nodig. Door middel van de handige én gratis Biblio Monitor App voor Android hebben u en uw medewerkers direct inzage in het laatste beleid, actieve taken en het meest recente kwaliteitskader. Zo heeft u overal en altijd grip op de ontwikkeling van uw bibliotheek.