X
T: 0513-528759
In samenwerking met VOB
Menu
Meer slagkracht door gedeelde verantwoordelijkheid

Meer slagkracht door gedeelde verantwoordelijkheid

In deze dynamische wereld is het de opdracht aan directies om sturing te geven aan hun bibliotheek en medewerkers te betrekken bij de verdere ontwikkeling. Biblio Monitor biedt een omgeving waarin de koers duidelijk wordt weergegeven en tegelijkertijd actief en praktisch wordt aangeboden aan alle betrokkenen.

Al enkele jaren wordt binnen Nederland door een groeiend aantal bibliotheken gewerkt met Biblio Monitor. In 2015 resulteerde dit in een mantelcontract met de VOB. Op een innovatieve wijze wordt in de web-based omgeving omgegaan met de toenemende planlast. Binnen Biblio Monitor worden de randvoorwaarden die nodig zijn voor een goedlopende bibliotheek slimmer en beter georganiseerd.

Elk project doorloopt op zeer praktische wijze zijn eigen PDCA-cyclus

Biblio Monitor biedt op unieke wijze houvast aan de kwaliteitsontwikkeling binnen bibliotheken. In Biblio Monitor kunnen zowel strategisch meerjarenplannen als jaarplannen worden uitgewerkt in krachtige projecten en borgingstrajecten. Van planning tot uitvoering, evaluatie en borging: elk project doorloopt op zeer praktische wijze zijn eigen PDCA-cyclus.

Vanuit verschillende rollen en functies kunnen projecten middels een toewijzing eenvoudig in een eigen digitale omgeving worden opgepakt. Hierdoor ontstaat overzicht waarbij Biblio Monitor de ingebrachte informatie rechtstreeks opmaakt in een jaarplan en jaarverslag. Ook maakt Biblio Monitor deze informatie voor alle betrokkenen zichtbaar in een visuele planning, samen met relevante documenten zowel op landelijk, regionaal als bibliotheekniveau.

Biblio Monitor gaat verder…

Bibliotheken kunnen binnen het netwerk van gebruikers ook volledige projecten, documenten en andere informatie op een eenvoudige manier uitwisselen. Op deze wijze kunnen bibliotheken elkaar op een krachtige wijze ondersteunen en kan op landelijk niveau expertise uitgewisseld worden.

Het mantelcontract met de VOB heeft ervoor gezorgd dat een licentie van Biblio Monitor voor elke bibliotheek binnen de mogelijkheden ligt.

Share