X
T: 0513-528759
In samenwerking met VOB
Menu

Praktische samenwerking binnen Nederland

Een bibliotheek in elke woonplaats is helaas al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Bibliotheken moeten in toenemende mate innovatief meeschakelen met de behoefte van de samenleving en daarmee hun bestaansrecht bewijzen. Geen eenvoudige opdracht, zeker niet voor de vestigingen in de buitenplaatsen waar de kleinschaligheid en de teruglopende financiële middelen een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening van de bibliotheek.

Bibliotheken die werken met Biblio Monitor hebben een online omgeving die hen helpt om krachtige werkplannen te maken. De ingezette projecten worden planmatig via de cirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) doorlopen en geborgd. Dat is al heel fijn, maar… hoe inspirerend kan het worden als deze bibliotheken elkaar binnen Biblio Monitor weten te vinden en gaan samenwerken? Het kan en gebeurt inmiddels in toenemende mate tussen de bibliotheken.

Projecten van collega-bibliotheken direct doorgevoerd binnen eigen jaarplan

Binnen Biblio Monitor zijn duizenden SMART geformuleerde projecten beschikbaar. Voordat een bibliotheek start met het maken van een plan kan door het invoeren van een titel eerst gekeken worden of er andere bibliotheken zijn die een dergelijk project al eerder hebben doorlopen. Door te linken met de betreffende  bibliotheek kunnen over en weer zowel documenten als projecten bij elkaar worden opgehaald. Projecten van collega-bibliotheken worden direct doorgevoerd binnen het eigen jaarplan, waar het passend gemaakt kan worden voor de eigen situatie. Bibliotheken bouwen op deze manier aan hun eigen netwerk van kwaliteit. De netwerken ontstaan op een organische wijze. Bibliotheken van grote steden hebben te maken met een andere dynamiek dan de kleinere bibliotheekorganisaties in de buitengebieden. Elke bibliotheek kiest zelf zinvolle partners.

Daarnaast zijn er in Nederland ook bibliotheken die tot een regionaal intern netwerk behoren. Bij het instellen van Biblio Monitor wordt hier al rekening mee gehouden.

Biblio Monitor en certificering  

Binnen Biblio Monitor is ook een documentenomgeving opgenomen met werkvelden en beleidsonderwerpen die corresponderen met de certificeringseisen voor bibliotheken. Dit geeft de bibliotheek de mogelijkheid om relevante documenten geordend een plek te geven.

Door vervolgens eenmalig borgingsprojecten aan te maken werkt de bibliotheek ook cyclisch aan de borging van hun afspraken. Door eenvoudig een inlog voor leesbevoegdheid te verstrekken kan voorafgaand aan de certificering door de  juiste personen een goede inkijk gegeven worden in de beschikbare documenten, het jaarplan en de wijze waarop op cyclische wijze de borging van de kwaliteit plaatsvindt.

Share