X
T: 0513-528759
In samenwerking met VOB
Menu

In samenwerking met VOB

Biblio Monitor heeft de afgelopen jaren bewezen een krachtig instrument te zijn voor het beheer van documenten en het hanteerbaar maken van het cyclisch werken. Zodoende heeft de VOB sinds 1 juni 2015 een mantelcontract afgesloten met Biblio Monitor en stimuleert de vereniging een brede inzet van het instrument binnen haar ledenbestand. Gebruik makend van Biblio Monitor kan de VOB betrokken bibliotheken op landelijk niveau voorzien van informatie ter ondersteuning van goede bedrijfsvoering en de nieuwe certificering. 

In mijn functie als kwaliteitsmedewerker voor de regio en voor bibliotheek Hengelo heb ik Biblio Monitor leren kennen als een krachtig instrument om projectplannen te maken. Het levert ons een jaarwerkplan op en door de tussentijdse korte procesevaluaties van direct verantwoordelijken houden we met elkaar makkelijk zicht op de voortgang en ontstaat automatisch ons intern jaarverslag. Met Biblio Monitor kun je echt cyclisch werken en worden alle fases van de PDCA-cyclus goed hanteerbaar!
- Monic Gierveld (Manager Educatie & Cultuur/Ondersteunende Dienstverlening bij Bibliotheek Hengelo)