X
T: 0513-528759
In samenwerking met VOB
Menu
Ervaringen met Biblio Monitor bij SCHUNCK*bibliotheek
Begin 2016 hebben wij voor de bibliotheekfunctie van de multifunctionele instelling SCHUNCK* in Heerlen de software van Biblio Monitor geïmplementeerd. De belangrijkste reden hiervoor was dat we met veel projecten tegelijk bezig waren, zonder deze gestructureerd te monitoren of te evalueren. Dit betekende dat we altijd aan het eind van het jaar, bij het maken van het jaarverslag, veel tijd kwijt waren aan het verzamelen van alle relevante informatie over de lopende projecten en actielijnen. Aan het woord is Baukje Vrieswijk, Manager Publiek & Informatie SCHUNCK*. ‘‘ Sinds we Biblio Monitor hebben ingevoerd hebben we altijd een actueel overzicht van[...]
Een bibliotheek in elke woonplaats is helaas al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Bibliotheken moeten in toenemende mate innovatief meeschakelen met de behoefte van de samenleving en daarmee hun bestaansrecht bewijzen. Geen eenvoudige opdracht, zeker niet voor de vestigingen in de buitenplaatsen waar de kleinschaligheid en de teruglopende financiële middelen een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening van de bibliotheek. Bibliotheken die werken met Biblio Monitor hebben een online omgeving die hen helpt om krachtige werkplannen te maken. De ingezette projecten worden planmatig via de cirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) doorlopen en geborgd. Dat is al heel fijn, maar… hoe[...]
Meer slagkracht door gedeelde verantwoordelijkheid
In deze dynamische wereld is het de opdracht aan directies om sturing te geven aan hun bibliotheek en medewerkers te betrekken bij de verdere ontwikkeling. Biblio Monitor biedt een omgeving waarin de koers duidelijk wordt weergegeven en tegelijkertijd actief en praktisch wordt aangeboden aan alle betrokkenen. Al enkele jaren wordt binnen Nederland door een groeiend aantal bibliotheken gewerkt met Biblio Monitor. In 2015 resulteerde dit in een mantelcontract met de VOB. Op een innovatieve wijze wordt in de web-based omgeving omgegaan met de toenemende planlast. Binnen Biblio Monitor worden de randvoorwaarden die nodig zijn voor een goedlopende bibliotheek slimmer en[...]